BlogAnChoi.com trang thông tin giải trí về du lịch, làm đẹp, quán ngon dành cho giới trẻ.
Đặt Tên Cho Con

Quan điểm đặt tên con của người Nhật: Những tên nào được người Nhật “chuộng” nhất?

Người Nhật nổi tiếng với đức tính tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc. Văn hóa Nhật Bản lại đề cao những phẩm chất tốt đẹp của con người. Cả hai yếu tố đó đều được thể hiện trong cách đặt tên cho con, tưởng đơn giản mà thực ra là cả một nghệ thuật!